Medische Fysica

100,40

ISBN: 9789462715608 Categorieën: , , , Tag:
Auteur: H.M. de Gussem
Druk: 1
Jaartal: 2018
Niveau: HBO

Beschrijving

Inhoud

 1. Meetfout en meetonzekerheid
  1. Meetfout en meetonzekerheid
  2. De notatie van meetuitkomsten
  3. Absolute en relatieve meetonzekerheden
  4. Rekenen met onzekerheden
  5. De klasse van een meetinstrument
  6. Het statisch en dynamisch gedrag van een meetinstrument
  7. Normale verdeling
  8. Bijdragen aan de onzekerheid
  9. Opgaven
  10. Antwoorden
 2. Elektrostatica
  1. Geleider – isolator
  2. Wet van Coulomb
  3. Elektrisch veld
  4. Elektrische veldsterkte
  5. Potentiële energie – potentiaal
  6. Het verband tussen veldsterkte en potentiaal
  7. Potentiaal(verschillen)
  8. Capaciteit
  9. Diëlektricum
  10. Schakelen van condensatoren
  11. De energie van een geladen condensator
  12. De capaciteit van een zenuwcel
  13. Toepassingen van condensatoren in de medische techniek
  14. Kooi van Faraday – schermwerking
  15. Veiligheid
  16. Samenvatting
  17. Opgaven
  18. Antwoorden
 3. Elektriciteitsleer
  1. Wat is elektriciteit?
  2. Analogieën met de Wet van Ohm
  3. Schakelen van weerstanden
  4. Temperatuurafhankelijkheid van een weerstanden
  5. Elektrische energie – vermogen
  6. Spanningsbronnen
  7. De ideale Voltmeter – Amp&egrave:remeter
  8. Brug van Wheatstone
  9. Wisselspanning en wisselstroom
  10. Het lichtnet
  11. Opbouw elektriciteitsnet
  12. Een wisselspanningsbron aangesloten op een weerstand
  13. Een wisselspanningsbron aangesloten op een condensator
  14. Een wisselspanningsbron aangesloten op een spoel
  15. Een wisselspanningsbron aangesloten op een LCR-keten
  16. Filters
  17. De parallelschakeling
  18. Opgaven
  19. Antwoorden
 4. Biopotentialen
  1. Neuron – actiepotentiaal
  2. Elektrocardiografie (ECG)
  3. Elektro-encefalografie (EEG)
  4. Elektromyografie (EMG)
  5. Elektro-oculografie (EOG)
  6. Elektronystagmografie (ENG)
  7. Elektroretinografie (ERG)
  8. Elektroden
  9. Artefacten in de registratie van biopotentialen
  10. Databewerking
  11. Datapresentatie
 5. Magnetisme
  1. Magnetisch veld
  2. De Lorentzkracht – magnetische inductie
  3. De Lorentzkracht op een bewegende lading in een magnetisch veld
  4. Magnetische flux
  5. Elektromagnetische inductie – Wet van Lenz
  6. Elektromagnetische golven
  7. Toepassingen
  8. Opgaven
  9. Antwoorden
 6. Magnetic Resonance Imaging – MRI
  1. Magnetisch (spin)moment – kernspin
  2. Precessie – Larmorfrequentie
  3. Excitatie
  4. Relaxatie
  5. Antenne – spoel
  6. Codering – plaatsbepaling
  7. Pulssequenties
  8. Contrastmiddelen
  9. Bijzondere toepassingen
  10. CT-scan versus MRI-scan
 7. Geluid
  1. Harmonische bewegingen
  2. De energie van een harmonisch trillende massa
  3. Lopende golven
  4. Staande golven
  5. Dopplertechniek
  6. Gehoor – geluid
  7. Opgaven
  8. Antwoorden
 8. Echografie
  1. Ultrageluid
  2. Ultrageluid transducer
  3. Akoestische impedantie
  4. Echo
  5. Afbeeldingstechnieken
  6. Scanners
  7. Oplossend vermogen – Resolutie
 9. Licht
  1. Eigenschappen – terminologie
  2. Beeldvorming door een vlakke spiegel
  3. Beeldvorming door een sferische spiegel
  4. Spiegelvergelijking en vergroting
  5. Breking van licht – Wet van Snellius
  6. Prisma
  7. Lenzen
  8. Aberraties – afbeeldingsfouten
  9. Glasvezel – endoscopie
  10. Spectrometrie
  11. Fotoplethysmografie
  12. Opgaven
  13. Antwoorden
 10. Laser
  1. Principe
  2. Laseropbouw
  3. Medische lasertoepassingen
  4. Effecten van laserlicht op biologisch weefsel
  5. Energiedichtheid – intensiteit – vermogensdichtheid
  6. Pulsduur – pulsfrequentie
  7. Gevaren van laserlicht
  8. Veiligheidsmaatregelen
 11. Ioniserende straling
  1. De structuur van materie
  2. Indeling ioniserende straling
  3. Halveringstijd
  4. Dosimetrie
  5. Stralingseffecten
  6. Stralingsbelasting
  7. Dosislimieten en classificatie voor werknemers
  8. Detectie
  9. Röntgenstraling – Röntgenbeeld
  10. Opgaven
  11. Antwoorden
 12. Computertomografie – CT
  1. De computertomograaf
  2. De evolutie van de CT-scanner
  3. Acquisitiegeometrie
  4. Acquisitiemodes
  5. Dual-source-CT
  6. Beeldopbouw
  7. Beeldkwaliteit
  8. Artefacten
 13. Bloeddruk en bloedstroom
  1. Inleiding: druk, stroming en wrijving
  2. Continuïteitswet – Wet van behoud van massa
  3. Wet van Bernoulli – stroming zonder wrijving
  4. Wet van Hagen-Poiseuille – stroming met wrijving
  5. Bloeddrukmeting
  6. Bloedstroommeting
  7. Debietmeting
  8. Cardiac output meters
  9. Opgaven
  10. Oplossingen
 14. Warmte
  1. Soortelijke warmte – faseovergang
  2. Warmteoverdracht
  3. De mens als warmtetechnisch systeem
  4. Thermografie
  5. Opgaven
  6. Antwoorden
 15. Gassen
  1. Gaswetten
  2. p,V-diagram
  3. Druk – enkele beschouwingen
  4. Gasmengsels – Wet van Dalton
  5. Vochtigheid
  6. Gasmengsels in longen
  7. Isothermen en kritieke temperatuur
  8. Barometrische hoogteverdeling
  9. Eerste hoofdwet thermodynamica
  10. Het verband tussen R,cp en cv
  11. Opgaven
  12. Antwoorden
Bewaar en deel winkelmand
Uw winkelmand wordt opgeslagen en u krijgt een link. Iedereen met deze link kan deze winkelmand ophalen.
Terug Bewaar en deel winkelmand
Uw winkelmand wordt opgeslagen met alle producten en prijzen. Verstuur per mail naar jezelf of een vriend of collega.
Winkelmand succesvol verzonden